You don't have javascript enabled. Good luck with that.

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

ارايه توان و ايده هاي صنعتگران در نهمين نمايشگاه آسانسور و پله برقي

ارايه توان و ايده هاي صنعتگران در نهمين نمايشگاه آسانسور و پله برقي

چندین غرفه در این نمایشگاه به شرکت های فعال در زمینه اجرای انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک، بازسازی آسانسورهای قدیمی و مطابق سازی با استانداردهای جدید و تعمیرات و بازسازی انواع آسانسور و پله برقی اختصاص یافته است.

اطلاعيه

به اطلاع میرساند بازدیدی توسط مدیران وناظران اجرایی پروژه نمایشگاه بزرگ و ناظران اجرایی شهرداری اصفهان بمنظور ارزیابی و تعیین پیمانکار نصب آسانسور و پله برقی پروژه مذکور در ساعت 17:00 روز پنجشنبه 95/6/11 از نمایشگاه آسانسور ....

نظر سنجی